Goikaldeko fondoa

LEHEN HEZKUNTZA

Emilia Zuza Ikastetxea · LH

Gure ikasleriaren ikaskuntza-prozesua honako printzipio metodologikoetan oinarrituko da:

 • Abiapuntutzat ikasleak dakiena hartuko dugu, hau da, aurretik dituen ezagutzak.
 • Aktiboa. Uste dugu beharrezkoa dela ikaslearengan jakingurazko jarrera, kritikoa eta ikertzailea sustatzea, komunikazioaren eta lanaren bitartez bere prestakuntza eta ikaskuntzak eskuratzeko oinarri bihurtuko dena.
 • Gaitasunen araberako ikaskuntzen planteamendua, egoera eta testuinguru zehatzetan ezagutzak erabiltzeko garrantzia eta bizitza osoan zeharreko ikaskuntzarako oinarriak prestatzekoa nabarmenduta.
 • Era berean, irakaskuntza pertsonalizatua ematen saiatuko gara, ikasle bakoitzaren beharrak, interesak, mugak eta erritmoa aintzat hartuta, horretarako bakoizpeneko teknika ezberdinak eta metodologia aktiboa eta parte-hartzailea erabiliko ditugu.
 • Ildo honetatik, ikastetxearen hezkuntza jarduera elkarrekiko begirunean, elkarrizketan, elkarlanean eta elkartasunean oinarrituko da, eboluzio erritmo eta gaitasun intelektual ezberdinak onartuta.

Pluralista, inor ez baitu kanpoan utziko jatorri, erlijio, ideologia edo maila ekonomikoarengatik, halaber ikasleak gai egin behar dituelako eskolak parte hartzen duen gizarte askotarikoan besteokin bizitzeko.

Eskolak zenbait balio transmititu behar ditu. Gure ikastetxeak hauek jotzen ditu funtsezkotzat:

 • Besteekiko eta norberarekiko begirunea.
 • Elkartasuna.
 • Tolerantzia.
 • Gure gizartea hobetzeko interesa.
 • Elkarrizketarako jarrera.
 • Ingurumenarekiko errespetua. Eskola saiatzen da eskola ikaskuntzek ikasleei ahalbide diezaieten eremu naturala arduraz baloratzea eta gozatzea, giza jarduerek bertan dituzten ondorioak ulertuta, horrela haren babes, kontserbazio eta hobekuntzan aktiboki lagundu ahal izateko. Horretarako, Agenda 21 proiektutik proposaturiko jardueretan parte hartzen da.
 • Norberaren hizkuntzaren erabilera eskola komunitateko kide guztioi onartutako eskubidea da. Euskararen hizkuntza normalizazioari laguntzeko helburuarekin, herrialdeko berezko hizkuntza gisa baita, eskola eremuaren inguruneko, komunikazioko eta irakaskuntzako hizkuntza gero eta gehiago izan dadin saiatuko gara. Edonola ere, ikastetxeak helburu izango du eskola amaitutakoan ikasleek bi hizkuntza ofizialak ondo jakitea, mintzamenari zein idazmenari dagokienez.
Emilia Zuza LH · Pajares eraikuntza
Emilia Zuza Ikastetxea LH · Pajares eraikuntza
Emilia Zuza Ikastetxea LH · Pajares eraikuntza
Oin aurreko fondoa